image
Služby v oblasti projekce staveb

Kompletní projektové dokumentace staveb
  • Návrhy staveb
  • Dokumentace pro územní řízení
  • Dokumentace pro ohlášení a stavební povolení
  • Dokumentace prováděcí
  • Pasporty staveb
Zajištění územních rozhodnutí a stavebních povolení:
  • Spolupráce s příslušným stavebním úřadem
  • Zajištění potřebných vyjádření a stanovisek účastníků řízení
Poradenská činnost
image